PUURAKENTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT EUROOPASSA

Uusia innovaatioita puurakentamisen materiaaleihin

FPInnovations on kanadalainen valtion, teollisuuden ja yliopistojen ylläpitämä metsä- ja puutuotealan tutkimusverkosto, joka tuottaa tieteellistä tutkimusta innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen. Verkosto tukee Kanadan metsäsektorin kilpailukykyä ja vastaa alan teollisuuden tuotekehitystarpeisiin. Verkostossa työskentelee yli 500 henkilöä ja sillä on tutkimuslaboratorioita Montrealissa, Quebecissä ja Vancouverissa sekä toimistoja eri puolilla Kanadaa.

Puurakentamiselle verkosto tarjoaa erinomaiset puitteet tehdä huipputeknistä tutkimusta, kehittää teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja teknisiin puupohjaisiin rakennusjärjestelmiin, kuvailee tutkimusjohtaja Erol Karacabeyli.

Karacabeylin mukaan viime aikaiset puurakentamisen tutkimukset koskevat rakentamisen järjestelmien vertailua keskikokoisissa rakennuksissa ja materiaalien yhteiskäyttöä hybridirakentamisessa. -Näiden lisäksi teemme tutkimusta puurakenteiden palonkestävyyden, akustiikan, tärinäkestävyyden ja energiatehokkuuden parissa. 

Keskikorkea puurakentaminen valtaa markkinaa

Karacabeyli uskoo, että keskikorkea kuusikerroksinen puurakentaminen tule kasvamaan vahvasti tulevaisuudessa. -Eri maissa on erilaisia rakentamisen käytäntöjä, mutta uskon että Pohjois-Amerikassa puurakentamisen markkinat kasvavat nimenomaan keskikorkeassa rankarakentamisessa. Kokeiluja tehdään tietysti vieläkin korkeimmilla rakennuksilla, mutta uskon päämarkkinan asettuvan keskikorkeaan puurakentamiseen.

-Olemme perehtyneet eurooppalaiseen massiivipuurakentamiseen ja teollisuutemme on siitä erittäin kiinnostunut. Olemme kehittäneet massiivipuurakentamiseen soveltuvaa standardia. Ehdotin massiivipuun käyttöön myös yhteistyössä kehitettävää kansainvälistä standardia, mutta kun Euroopassa oli jo kehitetty oma standardi, emme pystyneet viimeistelemään sitä ajoissa.

Karacabeylin mielestä suurin puurakentamisen kehittymisen ero Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on massiivipuurakentamisessa. -Kun Euroopassa on siitä jo vuosien kokemus, meillä sen tuotanto ja ratkaisujen kehittäminen on vasta alkuvaiheessa.

Puun monitoimituotteiden kehitystä

Karacabeyli ennustaa puurakentamisen materiaalikehittämisen johtavan kokonaan uusiin ratkaisuihin ja menetelmiin. 

-Hyödynnämme nyt vain murto-osan puusta. Mikroasteikolla puukuidun eri lajit vahvistaisivat pehmeää terästä, mutta käytämme tätä vahvuutta hyvin vähän. 

-Tulevaisuudessa nähdään myös eri puulajien ja materiaalien yhdistelmiä. Pidin alkuun massiivipuulevyjen käyttöä rakentamisessa tehottomana tapana hyödyntää puuta. Testaukset osoittivat, että massiivipuulla on hyvä kolmen tunnin palokestävyys ja massan ansiosta se oli hyvä myös akustisesti. 

Seuraavana askeleena puurakentamisen kehittämisessä Karacabeyli pitää puun monitoimituotteiden kehittämistä. -On mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu, kun massiivipuulevyissä korvataan laminaattikerroksia hiekalla ja tutkitaan sen vaikutusta esimerkiksi akustiikkaan. Tutkimme myös, voisimmeko tehdä tiheämpää materiaalia vähemmillä kuiduilla ja lisätä jotain muuta tilalle.

-Jos joku muu materiaali on parempi vaihtoehto, meidän ei tule vaatia puun käyttöä. Puurakentaminen soveltuu myös hyvin mukautuvaan arkkitehtuuriin ja joustavaan suunnitteluun, mikä mahdollistaa erilaisten tilojen rakentamisen. 

-Esivalmistus ja automaatio kasvavat puurakentamisessa. Meidän tulee ottaa oppia autoteollisuudesta ja löytää kustannustehokkaat, toimivat ja ympäristöystävälliset toimintatavat.

Karacabeyli katsoo puurakentamisen edistävän ilmastomuutoksen vastaisia toimia ja hyvinvointivaikutuksia. –Meillä on uutta tutkimustietoa, joka osoittaa puuympäristön vaikutusten ihmisten hyvinvointiin olevan myönteisiä. Tätä asiaa ei tule ottaa kevyesti, vaan tarvitsemme lisää resursseja puun hyvinvointivaikutusten tutkimukseen.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.


« Takaisin